Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CD này rất dễ sử dụng và muốn dạy bất cứ bài nào thì Giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp 7 chỉ cần bấm số thứ tự của bài đó được qui ước ở trong đĩa thì có thể nghe được phần bài mình cần dạy.

CÁC BÀI NGHE ENGLISH 7

TÊN BÀI – TỪNG PHẦN -------- SỐ THỨ TỰ TRACK

Unit 1-PartA-1. Listen 1

Unit 1-PartA-3. Listen 2

Unit 1-PartA-4. Listen 3

Unit 1-PartA-5. Listen 4

Unit 1-PartB-1. Listen 5

Unit 1-PartB-4. Listen 6

Unit 1-PartB-6. Listen and write 7

Unit 2- Part A- 2. Listen and write 8

Unit 2- Part A- 3. Listen 9

Unit 2- part A- 4. Listen and read 10

Unit 2- Part A- 5. Listen 11

Unit 2- Part B. 1. Listen and repeat 12

Unit 2- Part B.2.listen and write 13

Unit 3-PartA-1. Listen 14

Unit 3-PartB-1. Listen 15

Unit 3-PartB-4. Listen 16

Unit 3-PartB-5. Listen 17

Unit 4-PartA-1. Listen 18

Unit 4-PartA-3. Listen 19

Unit 4-PartA-5. Listen and read 20

Unit 4-PartB-1. Listen and read 21

Unit 4-PartB-2. Listen 22

Unit 4-PartB-3. Listen 23

Unit 5-PartA-1. Listen and read 24

Unit 5-PartA-4. Listen 25

Unit 5-PartB-1. Listen and read 26

Unit 5-PartB-2. Listen 27

Unit 6-PartA-1. Listen 28

Unit 6-PartA-4. Listen 29

Unit 6-PartB-1. Listen 30

Unit 6-PartB-3. Listen 31

Unit 7-PartA-1. Listen 32

Unit 7-PartA-3. Listen 33

Unit 7-PartB-1. Listen 34

Unit 7-PartB-4. Listen 35

Unit 8-PartA-2. Listen 36

Unit 8-PartA-4. Listen 37

Unit 8-PartB-1. Listen 38

Unit 8-PartB-2. Listen 39

Unit 8-PartB-4. Listen 40

Unit 9-PartA-1. Listen 41

Unit 9-PartA-2. Listen 42

Unit 9-PartA-3. Listen 43

Unit 9-PartB-1. Listen 44

Unit 10-PartA-2. Listen 45

Unit 10-PartB-1. Listen 46

Unit 10-PartB-2. Listen 47

Unit 10-PartB-3. Listen 48

Unit 11-PartA-1. Listen 49

Unit 11-PartA-2. Listen 50

Unit 11-PartB-1. Listen 51

Unit 11-PartB-3. Listen 52

Unit 12-PartA-1. Listen 53

Unit 12-PartB-1. Listen 54

Unit 12-PartB-2. Listen 55

Unit 12-PartB-4. Listen 56

Unit 13-PartA-1. Listen 57

Unit 13-PartA-3. Listen 58

Unit 13-PartB-1. Listen 59

Unit 13-PartB-2. Listen 60

Unit 14-PartA-1. Listen 61

Unit 14-PartA-2. Listen 62

Unit 14-PartB-1. Listen 63

Unit 14-PartB-2. Listen 64

Unit 14-PartB-3. Listen 65

Unit 15-PartA-1. Listen 66

Unit 15-PartA-2. Listen 67

Unit 15-PartB-1. Listen 68

Unit 15-PartB-4. Listen 69

Unit 16-PartA-1. Listen 70

Unit 16-PartA-3. Listen 71

Unit 16-PartA-4. Listen 72

Unit 16-PartB-1. Listen 73

Unit 16-PartB-5. Listen 74

Tiếng Anh 7 Đĩa CD các bài nghe tiếng Anh 7 đã được cắt ra từng phần của mỗi bài

Tiếng Anh 7: Đĩa CD các bài nghe tiếng Anh 7 đã được cắt ra từng phần của mỗi bài

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:11962|Tải về:1148|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: