Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/80

Tiếng Anh chuyên ngành môi trường

Lượt xem:613|Tải về:55|Số trang:80 | Ngày upload:11/08/2012

Các nội dung chính trong tài liệu Unit 1 Environment and ecology Unit 2 Biomes and ecosystems Unit 3 Energy and nutrients Unit 4 Imbalances Unit 5 Environmental pollution Unit 6 Types of pollution Unit 7 Polution control Unit 8 Treatment systems for water Unit 9 Treatment systems for air Unit 10 Problems in pollution contr