/4

Tiết 115. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Upload: TrucLy.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 1141|Tải về: 9

Ngày sọan: 15-03-08 Tuần 29 Bài 28 Ngày dạy : 04-04-08 Tiết : 115 TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHiÙNH I.Mục tiêu cần đạt Giúp HS Có được hiểu biết chung về v

[Ẩn quảng cáo]