Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TIẾT 117,118 ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC

Lượt xem:4862|Tải về:24|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

Tiết: 117,118. ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤCTuần: 31 ( Mô-li-e)Ngày dạy: Mục tiêu:Kiến thức: - Bước đầu biết đọc – hiểu văn bản hài kịch .- Thấy được tài năng của nhà văn Mô- li- e trong việc xây dựng lớp hài kịch sinh động , hấp dẫn.Kỹ năng:- Đọc phân vai kịch bản văn học. - Phân tích mâu thuẫn kịch và tính cách nhân vật kịch.Thái độ:Giáo dục học sinh không nên ăn mặc lố lăng, kệch cỡm.Trọng tâm:- Bước đầu biết đọc – hiểu văn bản hài kịch .- Thấy được tài năng của nhà văn Mô- li- e trong việc xây dựng lớp hài kịch sinh động , hấp dẫn.- Đọc phân vai kịch bản văn học. - Phân tích mâu thuẫn kịch và tính cách nhân vật kịch.Chuẩn bị:3.1 Giáo viên: Đồ dùng + Phiếu A, B, C, D.3.2 Học sinh: Bảng nhóm.Tiến trình dạy học:4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện: kiểm tra sĩ...