/3

Tiết 121: Chương trình địa phương (phần văn)

Upload: PeaceVirgo.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 2093|Tải về: 3

Tiết 121: Chương trình địa phương (phần văn) A- Mục tiêu bài học: - Vận dụng kiến thức về các chủ đề vă bản nhật dụng ở lớp 8 để tìm hiểu những vấn đề tương ứng ở địa phương. - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến, cản nghĩ của mình về những vấn đề đó bằng một văn bản nghị luận. B- Chuẩn bị: - Đồ dùng:

[Ẩn quảng cáo]