/7

Tiết 122 Chữa lỗi diễn đạt (lô- gic)

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1891|Tải về: 6

BÀI 33, TIẾT 122TUẦN DẠY: 33 Ngày soạn: 08. 04. 2012CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT (lỗi lô-gíc) 1. Mục tiêu: 1.1 Về kiến thức: Nhận ra lỗi và biết cách chữa lỗi trong những câu được sgk dẫn ra. 1.2 Về kĩ năng: Trau dồi khả năng lựa chọn cách diễn đạt đúng trong những trường hợp tương tự khi nói và viết. 1.3 Về thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức chữa lỗi, đặc biệt ở những tiết trả bài viết Tập làm văn. 2. Trọng tâm: Hiệu quả của việc diễn đạt hợp lô-gic 3. Chuẩn bị: 3.1 GV: 2 bảng phụ 3.2 Chuẩn bị của HS: Ôn lại kiến thức về Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Trường từ vựng; làm Bt 1. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra sĩ số lớp... - Lớp phó học tập báo cáo việc học bài và làm bài tập...