/4

Tiết 122: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô gíc)

Upload: PeaceVirgo.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 832|Tải về: 3

Tiết 122: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô gíc) A- Mục tiêu bài học: - Củng cố lại kiến thức liên kết về nội dung trong văn bản, nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi trong những câu được sgk dẫn ra. - Trau dồi khả năng lựa chọn cách diễn đạt đúng trong những trường hợp tương tự khi nói, viết. B- Chuẩ

[Ẩn quảng cáo]