/3

Tiết 129-130: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Upload: NguyenYen.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 1234|Tải về: 3

Tiết 129-130: Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp A- Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Hệ thống hóa kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ cú pháp đã học. - Hớng dẫn học sinh cách làm bài kiểm tra tổng hợp

[Ẩn quảng cáo]