/3

Tiết 129-130: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Upload: NguyenYen.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 911|Tải về: 2

Tiết 129-130: Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp A- Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Hệ thống hóa kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ cú pháp đã học. - Hớng dẫn học sinh cách làm bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì II. B- Chuẩn bị: - Đồ dùng : - Những điều cần lu ý: C- Tiến trình tổ chức dạy - học: I- định tổ chức: II- Kiểm tra: III- Bài mới: Hoạt động của thầy-trò Nội dung kiến thức  - Dựa vào mô hình trong sgk, em hãy cho biết có những phép biến đổi câu nào ? - Thêm bớt thành phần câu bằng cách nào ? (Bằng cách rút gọn câu và mở rộng câu). - Thế nào là rút gọn câu ? Cho ví dụ ? - Câu em vừa dặt rút gọn thành phần gì? (Rút gọn CN). - Có mấy cách mở rộng câu, đó là những cách nào ? - Thêm trạng ngữ vào câu để làm gì ? - Thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu ? - Ta có thể chuyển đổi kiểu câu bằng cách nào ? - Đặt một câu chủ động ? Vì sao em biết đó là câu chủ động ? - Thế nào là câu bị động ? Cho ví dụ ? - ở lớp 7, các em đã đợc học những phép tu từ nào ? - Em hãy cho một VD trong đó có sử dụng điệp ngữ ? Vì sao em biết câu văn đó có sử dụng điệp ngữ ? - Thế nào là chơi chữ ? Cho VD về chơi chữ ? - Viết một đoạn văn có sử dụng phép liệt kê ? Vì sao em biết đó là phép liệt kê ? - Hs đọc sgk. - Về phần văn, ở học kì II, em đã đợc học những loại văn bản nào ? Kể tên các văn bản đã học ? - Về phần tiếng Việt, chúng ta đã đợc học những bài nào ? - Về phần tập làm văn, cần chú ý thể loại nào ? III- Các phép biến đổi câu: 1- Thêm bớt thành phần câu: a- Rút gọn câu: Là lợc bỏ bớt một số thành phần câu làm cho câu gọn hơn, tránh lặp những từ ngữ đã x.hiện trong câu đứng trớc, thông tin nhanh hơn, ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi ngời (lợc CN). - VD: -Bạn đi đâu đấy ? Đi học! b- Mở rộng câu: có 2 cách. - Thêm trạng ngữ vào câu: để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phơng tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. - Dùng cụm C-V để mở rộng câu: là dùng những cụm từ h.thức giống câu đơn có cụm C-V làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. 2- Chuyển đổi kiểu câu: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngợc lại chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động: - Câu chủ động: là câu có CN chỉ ngời, vật thực hiện một hành động hớng vào ngời, vật khác (chỉ chủ thể của hành động). - VD: Các bạn yêu mến tôi