Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tiết 163-164 Tổng kết TLV -văn 9

Lượt xem:732|Tải về:3|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Tiết 163+164 tổng kết phần tập làm văn A- Mục tiêu cần đạt- Kiến thức Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức về các kiểu văn bản đã học từ lớp 8 đến lớp 9. Biết phân biệt và sự cần thiết phải phối hợp các kiểu văn bản trong thực tế làm bài hoặc giao tiếp.- Kỹ năng :Phân biệt kiểu văn bản với thể loại văn học.- Thái độ :Nâng cao năng lực tích hợp đọc viết các kiểu văn bản thông dụng.B- Chuẩn bị : - Ôn kiến thức tập làm văn các lớp.C- Lên lớp : 1- Kiểm tra : trong giờ2- Bài mới : * Hoạt động 1 :- Đọc bảng tổng kết SGK 169. Các kiểu văn bản đã học là kiểu văn bản nào ? Nêu ví dụ ? + 6 kiểu văn bản : Tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính công vụ.- Có những...