Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tiet 22 Phuong trinh hoa hoc

Lượt xem:305|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày: 11/11/2010Tuần: 11Tiết: 22 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI/Mục tiêu: 1-Kiến thức: HS biết được:- PTHHdùng để biểu diễn PƯHH, gồm CTHH của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp - Các bước lập PTHH . 2- Kĩ năng: - Biết lập PTHH khi biết các chất tham gia và sản phẩm. II/ Trọng tâm: Biết cách lập PTHH. III/Chuẩn bị :GV: - Tranh vẽ phóng to H2.5(trang 48 SGK) - Tranh vẽ mô tả quá trình (cân bằng) lập PTHH đối với PƯHH Mg +O2 ---( MgO - Bảng phụ ghi nội dung bài tập củng cố trướcHS: Ôn bài ĐLBTKLIV/ Tiến trình dạy và học:Hoạt đông 1: KTBC và sửa bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSGV: Gọi 1HS trả lời- Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng viết biểu thức khối lượng-GV nhận xét GV: Gọi HS 2 làm bài tập 3GV: yêu cầu HS khác nhận...