Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

tiet 22 Phuong trinh hoa hoc

Ngày: 11/11/2010Tuần: 11Tiết: 22 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI/Mục tiêu: 1-Kiến thức: HS biết được:- PTHHdùng để biểu diễn PƯHH, gồm CTHH của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp - Các bước lập PTHH . 2- Kĩ năng: - Biết lập PTHH khi biết các chất tham gia và sản phẩm. II/ Trọng tâm: Biết cách lập PTHH. III/Chuẩn bị :GV: - Tranh vẽ phóng to H2.5(trang 48 SGK) - Tranh vẽ mô tả quá trình (cân bằng) lập PTHH đối với PƯHH Mg +O2 ---( MgO - Bảng phụ ghi nội dung bài tập củng cố trướcHS: Ôn bài ĐLBTKLIV/ Tiến trình dạy và học:Hoạt đông 1: KTBC và sửa bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSGV: Gọi 1HS trả lời- Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng viết biểu thức khối lượng-GV nhận xét GV: Gọi HS 2 làm bài tập 3GV: yêu cầu HS khác nhận...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:168|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: