/4

Tiêt 24 Thực hành về thành ngữ và điển cố

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 6948|Tải về: 27

Tiết 24Từ ngữ: THỰC HÀNH VỀ THÀNH NGỮ, ĐIỂN CỐA. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS:Nâng cao hiểu biết về thành ngữ và điển cố, về tác dụng biểu đạt của chúng, nhất là trong các văn bản vă chương nghệ thuật.Cảm nhận được giá trị của thành ngữ và điển cố.Biết cách sử dụng thành ngữ và điển cố trong những trường hợp cần thiết.B. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: * Ổn định: * KT bài cũ: * Bài mới:Hoạt động của GV và HSNội dung cần đạtGV nói chậm hoặc gọi HS nhắc lại khái niệm về thành ngữ và điển cố.GV: Tìm thành ngữ, phân biệt với từ ngữ thông thường về mặt cấu tạo và ý nghĩa?HS trả lời, GV nhấn mạnh.GV: Phân tích giá trị nghệ thuật của các thành ngữ in đậm về tính hình tượng, tính biểu cảm, tính hàm súc trong các câu thơ sau?HS thảo luận phát biểu, GV nhận xét.GV: Đọc...