/4

Tiêt 24 Thực hành về thành ngữ và điển cố

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 9079|Tải về: 37

Tiết 24Từ ngữ: THỰC HÀNH VỀ THÀNH NGỮ, ĐIỂN CỐA. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS:Nâng cao hiểu biết về thành ngữ và điển cố, về tác dụng biểu đạt của chúng, nhất là trong các văn bản vă chương nghệ thuật.Cảm nhận được giá trị của thành ngữ và điển cố.Biết cách sử dụng thành ngữ và điển cố trong những trườ

[Ẩn quảng cáo]