/2

Tiet 3 Cap do khai quat cua nghia tu ngu

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1878|Tải về: 1

Tiết 3 Cấp Độ Khái Quát ((((( của Nghĩa Từ Ngữ - Ngày soạn : 18 /8 - Ngày dạy : 21,22,23 /8 I. Mục tiêu bài học :- Hiểu được cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và mối quan hệ về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ- Thông qua bài học, rèn luyện tư duy trong việc nhận thức mối quan hệ giữa cái chung và c

[Ẩn quảng cáo]