/2

Tiet 3 Cap do khai quat cua nghia tu ngu

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1328|Tải về: 1

Tiết 3 Cấp Độ Khái Quát ((((( của Nghĩa Từ Ngữ - Ngày soạn : 18 /8 - Ngày dạy : 21,22,23 /8 I. Mục tiêu bài học :- Hiểu được cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và mối quan hệ về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ- Thông qua bài học, rèn luyện tư duy trong việc nhận thức mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng II. Tiến trình tổ chức các hoạt động1. Ổn định 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS3. Bài mới :a. Giới thiệu bài : Ở lớp 7, các em đã được học về từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Hãy cho ví dụ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài “Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ”b. Hoạt động dạy và học Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp * Hướng dẫn HS...