/2

Tiết 3: PHONG TRÀO TÂY SƠN( tt)

Upload: HaoPengYou.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 287|Tải về: 2

Tuần :29 Tiết :55 Bài: 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN( Tiếp theo) Ngày soạn : 22/3/09 Ngày giảng:23/3/09   I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: Giúp HS hiểu : Nắm được các niên đại gắn liền với hoạt động nghĩa quân Tây sơn đánh đổ chính quyền vua Lê chúa Trịnh. 2/ Tư tưởng tình cảm: Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc , những chiến công vĩ đại của nghĩa quân Tây Sơn. 3/ Kĩ năng: Trình bày diễn biến trên lược đồ. II/ CHUẨN BỊ: Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và quân xam lược. III/ NỘI DUNG: 1/ Ổn định lớp: Điểm danh. 2/ Kiểm tra bài cũ: Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn ntn ? Chiến thắng Rạch Gầm –Xoài Mút đã diễn ra ntn ? ( mô tả bằng lược đồ). 3/ Hoạt động dạy-học: Giới thiệu bài: Sau khi lật đổ chúa Nguyễn và đánh tan quân Xiêm , nghĩa quân Tây Sơn tiếp tục làm nhệm vụ lật đổ chúa Trịnh và vua Lê thống nhất đất nước. Hôm nay ta tìm hiểu nội dung bài này. III/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH. 1/Hạ thành Phú Xuân- Tiến quân ra Bắc hà diệt họ Trịnh. Phương pháp : Trực quan - Vấn đáp đàm thoại Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng  -Hỏi: Sau khi đánh tan quân Xiêm nghĩa quân Tây Sơn tính đến việc gì? -Hỏi: Bấy giờ tình hình Đàng Ngoài như thế nào? -Hỏi: Trước tình hình đó,Nguyễn Huệ đã làm gì ? -GV dùng lược đồ mô tả đường tiến quân của Nguyễn Huệ tiến đánh Phú Xuân. -Hỏi: Kết quả như thế nào ? -Hỏi: Với đà thắng lợi đó Nguyễn Huệ tiếp tục làm gì ? -Hỏi: Khi tiến quân ra bắc , tại sao Nguyễn Huệ lấy danh hiệu “ Phù Lê, diệt Trịnh”. -GV tiếp tục mô tả lược đồ. -Hỏi: Sau khi diệt Trịnh , Nguyễn Huệ đã làm gì ? -Hỏi: Vì sao Tây Sơn diệt Trịnh nhanh như vậy ? -Hỏi: Việc lật đổ chính quyền họ Trịnh có ý nghĩa gì ? -Tiêu diệt chúa Trịnh. -Chúa Trịnh đang đóng ở Phú xuân , kiêu căng và sách nhiễu nhân dân. -Đựơc sự giúp đỡ Nguyễn Hữu Chỉnh ,vào tháng 6/1786 Nguyễn Huệ đem quân đánh Phú xuân. -HS theo dõi lược đồ gv mô tả điễn biến. -Chiếm được Phú Xuân. -Giải phóng luôn vùng đất Đàng Trong. -Nhằm tập hợp lực lượng chung quanh mình và còn tưởng nhớ đến nhà Lê. -Hs theo dõi lược đồ. -Giao quyền lại cho nhà Lê. -Với khẩu hiệu đưa ra là phù hợp nên được sự ủng hộ của nhân dân . -Cơ sở sau này thống nhất đát nước.  -6/1786 hạ thành Phú Xuân. giải phóng đất đai Đàng Trong. -Giữa năm 1786 tiến quân ra Thăng Long tiêu diệt Trịnh. Ý nghĩa: Cơ sở để sau này thống nhất đất nước.   2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản- Nguyễn Huệ thu phục Bắc hà. Phương pháp : Trực quan - Vấn đáp đàm thoại Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng  -Hỏi:Tình hình Bắc Hà như thế nào sau khi Tây Sơn rút ? -Hỏi: Trước tình hình đó, Tây Sơn tiếp tục làm gì? -GV nói thêm về Nguyễn Hữu Chỉnh. -Hỏi: Vì sao Nguyễn Huệ thu phục Bắc hà ? -GV cho HS đọc tài liệu sgk. -Hỏi: Việc lật đổ chính quyền Lê-Trịnh có ý nghĩa gì ? -Chúa Trịnh nổi loạn , Vua Lê Chiêu Thống bạc nhược không chống nổi. -Đưa Chỉnh ra dẹp loạn. -Chỉnh lộng quyền, Nhậm kiêu căng rồi vua Lê trốn chạy ra Kinh Bắc. -Hs đọc tài liệu sgk. -Tây Sơn đã thống nhất được đất nước. -Nguyễn Hữu Chỉnh dẹp loạn sinh ra hống hách. -Vũ Văn Nhậm dẹp Chỉnh sinh kiêu căng. -1788 Nguyễn Huệ ra diệt Nhậm và vua Lê bỏ chạy . ( Nguyễn Huệ thu phục Bắc hà. Ý nghĩa: Đất nước thống nhất.   4/Sơ kết bài học: GV chốt ý toàn bài – Nêu câu hỏi – HS trả lời: Em hãy điền tiếp các sự kiện của