/3

Tiết 36- TH một số biện pháp tu từ cú pháp

Upload: LeThao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 436|Tải về: 1

Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 36 THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh : - Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp, phép li

[Ẩn quảng cáo]