/2

TIẾT 49* QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNGXI

Upload: AnhVanDo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 317|Tải về: 4

Tiết 49_Tuần 28/HK2 QUAN HỆ GIỮA đường vuông góc và đường xiên đường xiên và hình chiếu Ngày soạn: 01/03/2011 Gv:Nguyễn Hoàng Tịnh Thuỷ I/ Mục tiêu : 1/ Về kiến thức: -Nắm được k/n : đường vuông góc , đường xiên , hình chiếu của điểm , hình chiếu của đường xiên -Nắm được đl về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên , giữa đg xiên và hình chiếu của nó 2/Về kĩ năng: - Biết chuyển phát biểu của định ly ùthành bài toán , biết vẽ hình , ghi GT,KL -Vận dụng định lí giải một số bài tập . 3/Về tư duy, thái độ: -Từ những kiến thức đã học, biết suy luận ra kiến thức mới II / Chuẩn bị: 1)Giáo viên: - Thước thẳûng, êke.thước đo góc, phấn màu -Thiết kế các phiếu học tập số 1; 2 -Phiếu điền khuyết ở phần cũng cố bài -Lớp học chia làm 6 nhóm -Bảng phụ 2)Học sinh: -Ôân kiến thức: Hai về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác .Xem trước bài -Bảng nhóm để ghi kết quả thảo luận -Dụng cụ vẽ hình III / Kiểm tra bài cũ: Phát biểu định lý 1 và 2 về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác Cho tam giác ABC cân tại A , lấy điểm D nằm giữa hai điểm A và C . So sánh BD và DC So sánh các cạnh của tam giác ABC biết  = 750 và  = 450 IV/ Tiến trình bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG  Hoạt động 1 : ïCác định nghĩa Gv vừa trình bày như SGK vừa vẽ hình Từ điểm A không nằm trên đường thẳng d kẻ đường vuông góc với d tại H . Trên d lấy điểm B không trùng H Làm ?1 trang 57 Hoạt đồng 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên Làm ?2 t rang 57 So sánh độ dài của đường vuông góc và đường xiên? Đó chính là nội dung của định lí 1 Gọi HS đọc Gv: So sánh AH và AB của (ABH? Làm ?3 trang 58 Phát biểu lại đl Pitago ? Vậy,Đường vuông góc bao giờ cũng bé hơn đường xiên Hoạt động 3 : Các đường xiên và hình chiếu của chúng GV đưa hình 10 và ?4 lên màn hình Y/c HS đọc hình 10 Hãy giải thích HB,HC là gì? Gọi HS đọc nội dung ?4 Đó chính lá nội dung đl2 Hoạt động 4 :Cũng cố: Bài tập 8/59 Bài tập 9/59  HS nghe và vẽ hình vào vở,vừøa ghi bài Vài HS nhắc lại các k/n trên HS làm ?1 trang 57trên nháp Làm ?2 trang 57 HS:Từ điểm A không nằm trên đường thẳng a : Chỉ có thể kẻ được một đường thẳng vuông góc với a Có thể kẻ được vô số đường xiên đến đường thẳng a HS: Đường vuông góc ngắn hơn các đường xiên. Vài HS đọc định lí 1 HS: (ABH vuông tại H nên AB lớn nhất HS: AB2 = HA2 + HB2 ( AB2 > HA2 ( AB > HA HS: Điểm A nằm ngoài d,vẽ đường vuông góc HA và 2 đường xiên AB,AC tới d HS: HB,HC là hình chiếu của AB,AC trên d HS đọc ?4 HS lập lại định lý từ SGK nhiều lần HS thảo luận nhóm Đại diện nhóm trả lời HS nhận xét 1/Các định nghĩa: (AH : đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng d (H : chân đường vuông góc hay hình chiếu của A trên d (AB : đường xiên kẻ từ A đến d (HB : hình chiếu của đường xiên AB trên d 2 / Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên Định lý1 Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ 1 điểm ở ngoài 1 đường thẳng đến đường thẳng đó,đường vuông góc là đường ngắn nhất. A ( a AH: đường vuông góc AB : đường xiên Đườngvuônggóc AH Đường