/2

Tiết 49,50.QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG XIÊN CHIẾU

Upload: VanbicquyVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 660|Tải về: 4

TUẦN 28: NS : 14.03.2010 Tiết 49,50: ND:17.03.2010 QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG XIÊN-HÌNH CHIẾU I. Mục tiêu Về kiến thức: HS nắm được quan hệ giữa đường vuông góc và đường

[Ẩn quảng cáo]