/2

Tiet 50. Dau ngoac don va dau hai cham

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 676|Tải về: 1

Tiết 50: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm..A. Mục tiêu: - Học sinh hiểu rõ công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chem..- Biết ding dấu ngoặc đơn và dấu hai chấmtrong khi viết.B. Chuẩn bị.C. Tiến trình bài giảng:1. ổn định tổ chức:2. Kiểm tra bài cũ:- Nêu quan hệ giữa các vế của một câu ghép? Cho VD?- Nêu các dấu câu đã học?3. Bài mới.Hoạt động 1. GV giới thiệu bài.Hoạt động 2. Hình thành khái niệm mới.HS tìm hiểu yêu cầu bài tập.? ở VD (a) dấu ngoặc đơn dùng để làm gì?? ở VD (b) dấu ngoặc đơn dùng với mục đích gì?? ở VD (c) dấu ngoặc đơn dùng để làm gì? Dấu ngoặc đơn có chức năng gì?? Nếu bỏ dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa đoạn trích có thay đổi không?? Nêu kháI quát dấu ngoặc đơn trong văn bản được ding để làm gì?? ở đoạn trích (...