/4

TIẾT 53 MA TRẬN+ĐÁP ÁN+ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 9

Upload: AnhDang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 527|Tải về: 3

Tuần:27 Ngày soạn:06/03/2012 Tiết:53 Ngày dạy:07/03/2012 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Chủ đề 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ - Chủ đề 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Chủ đề 3: Một số hidrocacbon cụ thể( Metan, etilen, axetilen) 2. Kĩ năng: - Giải bài tập trắc nghiệm khách quan. - Viết phương trình hóa học và giải thích. - Kĩ năng giải bài tập tính theo phương trình hóa học 3. Thái độ - Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải vấn đề - Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong kiểm tra II. Hình thức đề kiểm tra Kết hợp hai hình thức: TNKQ (30%) và TL (70%) III. Ma trận đề kiểm tra lớp 9 : Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng  TN TL TN TL TN TL  Chủ đề 1 Khái niệm về hợp chất hữu cơ phân loại chất hữu cơ theo hai loại : hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocachon.   Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.    Số câu 1 1  Số câu 2 Số điểm 0,5 0,5  Số điểm 1 Tỉ lệ % 5% 5%  Tỉ lệ 10%  Chủ đề 2 Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.   Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ   Số câu 1   Số câu 1 Số điểm 0,5   Số điểm 0,5 Tỉ lệ % 5%   Tỉ lệ 5% Chủ đề 3 ( Tính chất hóa học: phản ứng cháy, phản ứng trùng hợp,phán ứng cộng. Cân bằng phản ứng hóa học ( Phân biệt khí etilen với khí metan và cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học ( Tính thể tích khí khí ở đktc.  Một số hidrocacbon cụ thể( Metan, etilen, axetilen)    Số câu 1 1 1 1 Số câu 4 Số điểm 1,5 1,5 1,5 4 Số điểm 8,5 Tỉ lệ % 15% 15% 15% 40% Tỉ lệ 85%      Tổng số câu 3 1 1 1 1 7 Tổng số điểm 2,5 1,5 0,5 1,5 4 10 Tỉ lệ % 25% 15% 5% 15% 40% 100%  A) Đề thi : I) Trắc nghiệm : ( 3đ) Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau : Câu 1 : (0,5đ) Trong các chất sau , chất nào là hợp chất hữu cơ ? a) CO2 . b) CaCO3 . c) CH4 . d) CO . Câu2: (0,5đ) Trong các chất sau , đâu là hiđrocacbon ? a) C2H4;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10;C2H4 c) C2H4;CH4;C3H7Cl d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl Câu 3 : (0,5đ) Trong các chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ? a) CH3NO2;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10; CH3NO2 c) C2H5OH;CH4;C3H7Cl d) CH3NO2 ; C2H5OH; C3H7Cl Câu 4 : (1,5đ) Điền “có” hoặc “không” vào các cột sau Có liên kết đôi Làm mất màu dd Brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với Oxi Metan   Etilen    II) Tự luận : ( 7đ) Câu 1 : (1,5đ) Cân bằng phương trình sau