/4

TIẾT 53 MA TRẬN+ĐÁP ÁN+ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 9

Upload: AnhDang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 734|Tải về: 7

Tuần:27 Ngày soạn:06/03/2012 Tiết:53 Ngày dạy:07/03/2012 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Chủ đề 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ - Chủ đề 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Chủ đề 3: Một số hidrocacbon cụ thể( Metan, etilen, axetilen) 2. Kĩ năng: - Giải bài

[Ẩn quảng cáo]