Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tiết 59 . Nhân vật giao tiếp

Lượt xem:439|Tải về:1|Số trang:7 | Ngày upload:10/11/2012

Tiết: 59- PPCT Nhân Vật Giao Tiếp Ngày soạn:18/12/2008 Thực hiện: 19/12/2008 A. Mục tiêu bài học Giúp HS: - Nắm chắc khái niệm nhân vật giao tiếp với những đặc điểm về vị thế xã hội , quan hệ thân sơ của họ đối với nhau , cùng những đặc điểm khác chi phối nội dung và hình thức lời nói của các nhân vật trong hoạt động giao tiếp . Nâng cao năng lực giao tiếp của bản thân và có thể xác định được chiến lược giao tiếp trong những ngữ cảnh giao tiếp nhất định. B. Phương tiện thực hiện - SGK- SGV - Thiết kế bài học C. Cách thức tiến hành. - Tiến hành bài học theo phương pháp quy nạp , trao đổi thảo luận . D. Tiến trình giờ học 1. ổn định tổ chức lớp- Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra phần chuẩn bị bài...