Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tiet 60. bao ve su da dang cua thuc vat

Lượt xem:512|Tải về:3|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày dạy: 11/4/2008Tiết 60. bảo vệ sự đa dạng của thực vậtA. Mục tiêu 1. Kiến thức - Phát biểu được sự đa dạng của thực vật là gì? - Hiểu được thế nào là thực vật quý hiếm và kể tên được một vài loài thực vật quý hiếm - Hiểu được hậu quả của việc tàn phá rừng khai thác bừa bãi tài nguyên đối với tính đa dạng của thực vật. - Nêu được các biện pháp chính để bảo vệ sự đa dạng của thực vật2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng phân tích, khái quát, hoạt động nhóm3. Hành vi - Tự xác định trách nhiệm trong việc tuyên truyền bảo vệ thực vật ở địa phươngB. Đồ dùng dạy học - Tranh một số thực vật quý hiếm - Sưu tầm tin, ảnh về tình hình phá rừng, khai thác gỗ, phong trào trồng cây gây rừng...C. Tiến trình dạy học 1. ổn định...