/4

Tiết 60 hóa 9

Upload: DinhDuc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 132|Tải về: 2

TRƯỜNG THCS PHỔ CHÂU Thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2010 Họ và tên : BÀI KIỂM TRA TIẾT 60 Lớp 9 Thời gian 45 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO A. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) I. Chon từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống . Câu1: Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng …………………este trong môi trường …………….tạo ra …………………và …………………….. II.Khoanh tròn vào chữ cái của ý mà em cho là đúng nhất trong các câu sau đây Câu 2. Độ rượu là : A. Số ml rượu etylic trong 100 ml nước. B. Số ml rượu trong 100ml hổn hợp rượu với nước. C. Số gam rượu etylic trong 100 gam nước. D.Số gam rượu trong 100 gam hổn hợp rượu với nước Câu3. Chất nào sau đây phản ứng được với NaOH A. Rượu etylic. B. Axitaxêtic. C. Chất béo. D. Axít và chất béo. Câu 4. Rượu etyllic phản ứng được với natri vì trong phân tử có A. Nguyên tử oxi. B. Cả nguyên tử C,H,O. C. Có nhóm OH. D. Có nhóm COOH. Câu 5. Trong số các chất sau: Ag, MgO, Fe, NaOH, Cu ,K2CO3. Có mấy chất phản ứng với được với axit axetic? A. 3 chất. B. 4 chất. C. 5 chất. D. 6 chất. Câu 6.Nếu không dùng quì tím có thể nhận biết rượu etylic và axít axetic bằng cách nào A. Dùng Na nhận ra rượu còn lại là xít. B. Dùng CuO nhận ra xít còn lại là rượu. C. Dùng Na2CO3 nhận ra xít còn lại là rượu . D. Cả B, C đều đúng. Câu 7. Công thức nào là công thức của axit béo ? A. ( C17H35- COO)3C3H5 B.C17H35- COOH C. CH3COOC2H5 D. C3H5(OH)3 Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic. Cần bao nhiêu lít oxi ở đktc A 2,24 lit B. 3,36 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít Câu 9 Có thể pha được bao nhiêu ml rượu 25o từ 200 ml rượu 96o A. 480ml B. 768ml. C. 800ml . D. 1000ml .B. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1(1,5đ) Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi sau CH2 = CH2 C2H5OH CH3COOH CH3COONa Câu 2.(1,5đ) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 chất lỏng không màu sau: Rượu etylic, axit axetic và ben zen. Câu 3.(1,5 đ) Cho 15 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic. Có mặt H2SO4 đặc . Tính số gam etyl axetat tạo thành ,biết hiếu suất phản ứng là 60% .Câu 4.. (2,5đ) Đốt cháy 4,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít CO2 và 5,4 gam nước Xác định công thức phân tử của A. Biết MA = 46 Viết công thức cấu tạo của A. biết A phản ứng được với Na. BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Trường THCS Phổ Châu MA TRẬN BÀI KIỂM TRA TIẾT 60 GV: Nguyễn Thị Hoàng Thương Môn : Hoá học 9 – Thời gian 45 phút Sơ đồ ma trận Mức độ Kiến thức Biết Hiểu Vận dụng Tổng  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Rượu etylic 1c(2) (0,25) 1(C4) (0, 25) 1(C3) (1,5) 2(C8,9) (0, 5)  2,5  Axít axeic 1c(C3) ( 0,25) 2(C5,6) (0, 5) 1(C2) (1,5)  2,25  Chất béo 1c (4cum từ) (1,0) 1(C7) (0,25)   1,25 Mối quan hệ giữa etylen, rượu etylic và axit axetic, 1