/8

Tiết 67,68,69 Hình9 Ôn tập cuối năm

Upload: BuiThanhQuyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 448|Tải về: 4

Ngày soạn: - 04 - 2009 Ngày dạy : - 04 - 2009 67: ôn tập cuối năm (tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Ôn tập kiến thức cơ bản chương I về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỷ số lượng giác của góc nhọn. 2. Kỹ năng: + Hs được rèn kỹ năng phân tích, trình bày lời

[Ẩn quảng cáo]