/8

Tiết 67,68,69 Hình9 Ôn tập cuối năm

Upload: BuiThanhQuyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 275|Tải về: 3

Ngày soạn: - 04 - 2009 Ngày dạy : - 04 - 2009 67: ôn tập cuối năm (tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Ôn tập kiến thức cơ bản chương I về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỷ số lượng giác của góc nhọn. 2. Kỹ năng: + Hs được rèn kỹ năng phân tích, trình bày lời giải bài toán, vận dụng kiến thức lập luận, chứng minh. 3. Thái độ: + Có ý thức ôn tập kiến thức. II. chuẩn bị: - Thầy: Bảng phụ ghi bài tập trắc nghiệm. Thước thẳng ; Com pa ; ê ke ; thước đo góc ; MTBT. - Trò : Thước thẳng ; êke ; MTBTLàm đủ bài tập yêu cầu và câu hỏi ôn tập. III. Tiến trình dạy học: định tổ chức: Các hoạt động: HĐGV HĐHS Nội dung HĐ 1: Ôn tập lý thuyết thông qua bài tập trắc nghiệm.  Bài 2 (SGK-134) Chọn (B) Bài 3 (SGK-134) Có BG.BN = BC2 (Hệ thức lượng trong tam giác vuông) hay BG.BN = a2 Có : => => Bài 5 (SGK-134) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông có: CA2 = AH.AB =>152 = x.(x + 6) => x2 + 16x - 225 = 0 Giải pt được : x1 = –8 + 17 = 9 (TMĐK) x2 = –8 – 17 = – 25 (Loại) Độ dài AH = 9 cm AB = 9 + 16 = 25 cm Có CB = = (cm) = 150 (cm2). Bài 1: Hãy điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng: 1. 2. Cos x = 3. Tg x = 4. Cotg x = 5. Sin x2 + ..... = 1 6. Với ( nhọn thì .... Bài 2: Các khảng định sau đúng, sai: 1. b2 + c2 = a2 2. h2 = bc’ 3. C2 = ac’ 4. bc = ah 5. 6. Sin B = Cos(900 -B) 7. b = a cosB 8. C = b.tgC    cos2(; sin( hoặc cos( Bài 2: 1. Đ 2. S (b2 = b’ - c’) 3. Đ 4. Đ 5. S 6. Đ 7. S b = a SinB = a cosC 8. Đ  HĐ 2: Luyện tập.  GV Nếu : AC = 8 thì AB bằng (A) 4 (B) (C) (D) GV nêu đề bài 3 sgk tr.134. Bài 3 (SGK -134) Tính độ dài trung tuyến BN Gợi ý: BN và BC có quan hệ gì ? G là trọng tâm (CBA ta có điều gì ? Tính BN theo a ? YCHS đọc đề bài 5 sgk. GV gợi ý : Gọi độ dài AH là x(cm). ĐK : x > 0 - Hãy lập hệ thức liên hệ giữa x và các đoạn thẳng đã biết ? Giải phương vừa tìm được ? HS nêu cách làm: Hạ AH ( BC (AHC có ( AH = = 4 (AHB có ( (AHB vuông cân ( AB = 4 Chọn (B) HS dựa vào hình vẽ rồi tính.