/4

Tiết 76 TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ

Upload: ChiLeHuyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1623|Tải về: 2

Tuần : 19 Tiết : 76 TLV 76 A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :a. Kiến Thức: Giúp học sinh - Nắm được những hiểu biết chung nhất về văn miêu tả, trước khi đ sâu vào một số thao tác chính nhằm tạo lập loại văn bản này.- Nhận diện được những bài văn miêu tả.- Hiểu được tình huống nào thì người ta dùng văn miêu tả.b.

[Ẩn quảng cáo]