/2

Tiết 78 rút gọn câu

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3244|Tải về: 8

TIẾT 78 : Ngày dạy : 04 - 01 - 2011 A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu thế nào là rút gọn câu và tác dụng của việc rút gọn câu. - Nhận biết được câu rút gọn trong văn bản. - Biết cách sử dụng câu rút gọn trong nói và viết. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:1. Kiến thức: - Khái niệm câu rút gọn. - Tác dụng của việc rút gọn câu. - Cách dùng câu rút gọn.2. Kĩ năng: - Nhận biết phân tích câu rút gọn. - Rút gọn câu phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.3. Thái độ: - Dùng câu rút gọn đúng hoàn cảnh nâng cao hiệu quả giao tiếp khi cần thiết.C. PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:1. Ổn định : Lớp 7a1………………7a2.....2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của hs3. Bài mới...