/2

Tiết 80 Thuyết minh về một phương pháp

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3014|Tải về: 4

Ngày soạn: 11/ 01/ 2012 Thuyết minh về một phương pháp ( Cách làm)1. mục tiêu:1.1 Kiến thức:- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh.- Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp ( cách làm)1.2 năng:- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: Một phương pháp (Cách làm).- Tạo lập được một văn bả

[Ẩn quảng cáo]