Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Tiết 80 Thuyết minh về một phương pháp

Ngày soạn: 11/ 01/ 2012 Thuyết minh về một phương pháp ( Cách làm)1. mục tiêu:1.1 Kiến thức:- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh.- Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp ( cách làm)1.2 năng:- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: Một phương pháp (Cách làm).- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: Biết viết một bài văn thuyết minh về 1 phương pháp (Cách làm).1.3 Thái độ: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giao tiếp.2. TRỌNG TÂM:- đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh.- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn thuyết minh về 1 phương pháp (Cách làm).3. Chuẩn bị: 3.1 Giáo viên: Soạn bài, chuẩn bị một vài bài văn thuyết minh mẫu3.2 Học sinh: Ôn lại văn bản thuyết minh4.Tiến trình:4.1 định...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2163|Tải về:2|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: