Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tiết 80 Thuyết minh về một phương pháp

Lượt xem:2525|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn: 11/ 01/ 2012 Thuyết minh về một phương pháp ( Cách làm)1. mục tiêu:1.1 Kiến thức:- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh.- Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp ( cách làm)1.2 năng:- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: Một phương pháp (Cách làm).- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: Biết viết một bài văn thuyết minh về 1 phương pháp (Cách làm).1.3 Thái độ: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giao tiếp.2. TRỌNG TÂM:- đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh.- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn thuyết minh về 1 phương pháp (Cách làm).3. Chuẩn bị: 3.1 Giáo viên: Soạn bài, chuẩn bị một vài bài văn thuyết minh mẫu3.2 Học sinh: Ôn lại văn bản thuyết minh4.Tiến trình:4.1 định...