Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Tiết 80 Thuyết minh về một phương pháp, một cách làm.

Soạn: 30/1/ 2008 Giảng: 1/2/2008Tiết 80 Thuyết minhvề một phương pháp một cách làmA.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:1. Biết cách thuyêt minh về một phương pháp ...2. Rèn kỹ năng trình bày lại một cách thức* Trọng tâm: Luyện tậpB. Chuẩn bị GV: Sưu tầm một số tạp chí khoa học và đời sống HS: Soạn bài và sưu tầmC. Tổ chức các hoạt động1. định 2. Kiểm tra: Thế nào là văn thuyết minh?3. Bài mới* Giới thiệu bài: Từ mục AGV dẫn vào bài.Phương phápNội dungGọi HS đọcVăn bản hướng dẫn cách làm đồ chơi gì?Dựa vào các đề mục, hãy cho biết văn bản gồm mấy phần?- Phần nguyên liệu nêu ra để làm gì? Có cần thiết không?-Phần nào là quan trọng nhất ? vì sao? ( Cách làm)- Phần cách làm được trình bày theo thứ tự nào?- Yêu cầu thành phẩm có cần thiết không? Tại sao?( có, vì nó giúp người làm...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3270|Tải về:1|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: