Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tiết 80 Thuyết minh về một phương pháp, một cách làm.

Lượt xem:3796|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Soạn: 30/1/ 2008 Giảng: 1/2/2008Tiết 80 Thuyết minhvề một phương pháp một cách làmA.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:1. Biết cách thuyêt minh về một phương pháp ...2. Rèn kỹ năng trình bày lại một cách thức* Trọng tâm: Luyện tậpB. Chuẩn bị GV: Sưu tầm một số tạp chí khoa học và đời sống HS: Soạn bài và sưu tầmC. Tổ chức các hoạt động1. định 2. Kiểm tra: Thế nào là văn thuyết minh?3. Bài mới* Giới thiệu bài: Từ mục AGV dẫn vào bài.Phương phápNội dungGọi HS đọcVăn bản hướng dẫn cách làm đồ chơi gì?Dựa vào các đề mục, hãy cho biết văn bản gồm mấy phần?- Phần nguyên liệu nêu ra để làm gì? Có cần thiết không?-Phần nào là quan trọng nhất ? vì sao? ( Cách làm)- Phần cách làm được trình bày theo thứ tự nào?- Yêu cầu thành phẩm có cần thiết không? Tại sao?( có, vì nó giúp người làm...