/7

Tiết 81: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Upload: VuThiHanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 979|Tải về: 4

Tiết 81 , ( tuần 21) TINH THẦN YÊU NƯỚC Ngày soạn :....... CỦA NHÂN DÂN TA Ngày dạy:.... ..... Hồ Chí Minh I/ Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : - Hiểu được tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báo của dân tộc ta . Nắm được nghệ thuật nghị luận

[Ẩn quảng cáo]