/5

Tiết 85: Tính chất cơ bản của phân sô(Cực hay)

Upload: MoonsSmlie.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 555|Tải về: 3

Ngày soạn: 12/2009  Tiết 85  Ngày giảng: 3/2010   Tính chất cơ bản của phép nhân phân số A. Mục tiêu. - Kiến thức: Học sinh hiểu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số: giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. - Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp lý, nhất là khi nhân nhiều phân số. - Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số. B. Chuẩn bị: 1.Gv: Máy chiếu, màn chiếu, giáo án điện tử. 2. Hs: + Giấy nháp. + Ôn tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên C. Phương pháp; - Vấn đáp, hoạt động cá nhân, phát hiện và giải quyết vấn đề, thuyết trình. D. Tiến trình giờ dạy: I. định tổ chức: Sĩ số: Vắng: II. Kiểm tra bài cũ Giáo viên Học sinh  - Chiếu slide 2: HS 1: Phát biểu qui tắc nhân phân số? Viết dạng tổng quát? Tính giá trị biểu thức: HS2 : Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì ? Viết dưới dạng tổng quát? (Lớp cùng làm) Lớp : Nhận xét bài bạn ? Em nào có ý kiến khác không ? - Chiếu slide 3, 4 : HS1 :Phát biểu qui tắc nhân phân số: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. *Tổng quát  Tính : HS2:Tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên: a.Tính chất giao hoán: a. b = b.a b.Tính chất kết hợp: (a. b). c= a.(b.c) c. Nhân với số 1:a.1 = 1. a = a d.Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a. (b + c) = a.b + a.c   III. Bài mới Đặt vấn đề: Ta đã biết các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên còn phép nhân phân số có các tính chất cơ bản gì? Ta vào bài hôm nay. - Chiếu slide 5: Tiết 85 – Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Hoạt động của GV và HS Ghi bảng   ? HS GV ? ? HS ? HS GV GV ? HS GV Hoạt động1: Tìm hiểu các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên.(5 phút) Nhắc lại các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên? Nhắc lại 4 tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên. Tương tự phép nhân số nguyên, phép nhân phân số cũng có các tính chất cơ bản như phép nhân số nguyên. - Chiếu slide 6: phép nhân phân số có các tính chất cơ bản gì? Phát biểu 4 tính chất Em hã