/2

Tiết 93: Nội dung và hình thức của ... bản văn học

Upload: ShellyMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 356|Tải về: 0

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết theo PPCT: 93 Nội dung và hình thức của văn bản văn học A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức: - Hiểu được và bước đầu vận dụng các khái niệm nội dung và mối quan hệ giữa hai khái niệm này. - Vận dụng vào việc phân tích văn bản

[Ẩn quảng cáo]