/2

Tiết 93: Nội dung và hình thức của ... bản văn học

Upload: ShellyMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 151|Tải về: 0

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết theo PPCT: 93 Nội dung và hình thức của văn bản văn học A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức: - Hiểu được và bước đầu vận dụng các khái niệm nội dung và mối quan hệ giữa hai khái niệm này. - Vận dụng vào việc phân tích văn bản văn học và vào đời sống. 2. Về kỹ năng: 3. Thái độ: B. Chuẩn bị của Giáo viên và học sinh - Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. - Học sinh : Vở ghi, bảng phụ. C. Phương pháp chủ yếu: - Thuyết trình, phát vấn, thảo luận D. Các bước tiến hành 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra. 3. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt  I. Các khái niệm của nội dung và hình thức trong văn bản HĐ1: Tìm hiểu các khái niệm của nội dung trong văn bản 1. Các khái niệm thường được coi thuộc về mặt nội dung của văn bản gồm đề tài, chủ đề, tư tưởng, cảm hứng nghệ thuật. H: Đề tài là gì? - HS hoạt động độc lập - GV chuẩn hoá kiến thức - Đề tài là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản. VD: Đề tài của "Tắt đèn" là cuộc sống bi thảm của người nông dân trong xã hội cũ. H. Chủ đề là gì? - HS hoạt động độc lập - GV chuẩn hoá kiến thức - Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu lên trong văn bản. Chủ đề thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn trước cuộc sống. VD: Chủ đề của "Tắt đèn" là mâu thuẫn giữa nông dân nghèo và cường hào địa chủ trong xã hội cũ. H: Tư tưởng văn bản là gì? - HS hoạt động độc lập - GV chuẩn hoá kiến thức - Tư tưởng của văn bản là sự lý giải chủ đề đã được nêu lên, là nhận thức của tác giả muốn trao đổi, nhắn gửi, đối thoại với người đọc. Tư tưởng là linh hồn của văn bản. VD: Tư tưởng của "Tắt đèn" là lên án, tố cáo bọn cường hào địa chủ ở nông thôn cũ. H: Cảm hứng nghệ thuật là gì? - HS hoạt động độc lập - GV chuẩn hoá kiến thức - Cảm hứng nghệ thuật là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản, là những trạng thái tâm hồn, những cảm xúc được thể hiện đậm đà, nhuần nhuyễn trong văn bản sẽ truyền cảm và hấp dẫn với người đọc. Qua cảm hứng nghệ thuật người đọc sẽ cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của tác giả nêu lên trong tác phẩm. HĐ1: Tìm hiểu các khái niệm của nghệ thuật trong văn bản 2. Các khái niệm thường được coi thuộc về mặt nghệ thuật của văn bản gồm ngôn từ, kết cấu và thể loại. H: Ngôn từ có vai trò gì trong vb? - HS hoạt động độc lập - GV chuẩn hoá kiến thức - Ngôn từ là yếu tố đầu tiên của văn bản văn học. Các chi tiết, các sự việc, hình tượng, nhân vật,... được tạo thành nhờ lớp ngôn từ. H: Kết cấu là gì? - HS hoạt động độc lập - GV chuẩn hoá kiến thức - Kết cấu là sự sắp xếp, tổ chức các thành tố của một văn bản thành một đơn vị thống nhất, hoàn chỉnh và có ý nghĩa. Kết cấu hàm chứa dụng ý nghệ thuật của tác giả sao cho phù hợp với nội dung văn bản. H: Thể loại là gì? - Thể loại là quy tắc tổ chức hình thức văn bản chung phù hợp với nội dung văn bản. HĐ3. Tìm hiểu ý nghĩa qua trọng của nội dung và hình thức văn bản II. ý nghĩa qua trọng của nội dung và hình thức văn bản H: Theo em, Văn bản văn học có những chức năng nào? - HS hoạt động độc lập - GV chuẩn hoá kiến thức - Văn bản văn học có những chức năng chủ yếu như nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, giao tiếp. Một tác phẩm văn học thực sự phải thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ giúp hoàn thiện con người. H: Vai trò của hình thức nghệ thuật đối với văn bản văn học? - Văn học là một nghệ thuật, do vậy phải chú ý trau dồi, tìm tòi những hình thức mới mẻ, hấp dẫn, có tính nghệ thuật cao. H: Vì sao phải có sự thống nhất giữa nội dung và hình thức văn bản? - Tuy nhiên, văn bản văn học cần có sự thống nhất giữa nội dung và hình thức văn bản, phải có một nội dung tư tưởng cao đẹp và một hình thức nghệ thuật hoàn mỹ.Đây chính là điều cần và đủ cho một tác phẩm ưu tú.  Ghi nhớ: SGK  4. Củng cố. - Các khái niệm của nội dung và hình thức trong văn bản - ý nghĩa qua trọng của nội dung và hình thức văn bản 5. Dặn dò. Học bài, soạn bài mới