/4

tiet41- khoi nghia Lam Son

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 417|Tải về: 1

Ngày soạn : Bài 19 : CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠNNgày dạy : III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNGTuần : 21 Tiết : 42 I.Mục tiêu bài học : 1. Về kiến thức : Học sinh biết được :- biến các chiến thắng Tốt Động – Chúc Động, Chi Lăng – Xương Giang .- Ý nghĩa của những sự kiện đó đối với việc kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa .- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa Lịch sử của cuộc khỡi nghĩa Lam Sơn . 2. Về kĩ năng : Rèn kĩ năng :- Sử dụng lược đổ .- Trình bày diễn biến các trận đánh . 3.Về tư tưởng :Giáo dục lòng yêu nước, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta ở thế kỉ XV .II.Đồ dùng dạy học :Giáo viên : Lược đồ Trận Tốt Động – Chúc Động, Chi Lăng – Xương Giang .Học sinh : xem trước...