Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tiet43-Flo-Brom-Iot

Lượt xem:603|Tải về:3|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Tiết chương trình: 43 Ngày soạn: 25/01/2011Tên bài giảng: Ngày dạy:26/01/ 2011FLO - BROM - IOT (tiết 1)I. Mục tiêu bài học:1. Về kiến thức:-Hs biết: Sơ lược về tính chất vật lí, ứng dụng và điều chế Flo, Brom, Iot và một số hợp chất của chúng-Hs hiểu: ●Sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của flo, brom, iot so với clo ●Phương pháp điều chế các đơn chất: F2, Br2, I2 ●Vì sao tính oxh giảm dần từ F - I ●Vì sao tính axit tăng theo chiều: HF 2. Về kỹ năng: Viêt ptppư minh họa cho tính chất hóa học của flo, brom, iot và hợp chất của chúng. So sánh khả năng hoạt động hóa học của chúng3. Về thái độ: -Yêu thích hóa học -Bảo vệ môi trường -Liên hệ việc sử dụng muối iot trong phòng chống bướu cổ, việc sử dụng hợp chất cảu flo trong công nghiệp...