/7

Tiêu chí đánh giá trường học thân thiện

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 329|Tải về: 1

Phòng gd & ĐT cẩm giàng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường thcs cẩm điền Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTiêu chí đánh giá trường học thân thiện,Học sinh tíhc cực - cấp trung học.(Phụ lục kèm theo văn bản hướng dẫn số 610/SGD&ĐT ngày 15/04/2009 của Sở GD&ĐT)Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh, sạc

[Ẩn quảng cáo]