/8

Tiêu chí đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực (Dự thảo 13)

Upload: VuHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 202|Tải về: 1

Phụ lục 2. ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC(Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số …/HD-BGDĐT ngày……….. của Bộ GD ĐT)Nội dung 1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (tối đa 20 điểm)1.1. Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh (tối đa 5 điểm).Kết quả cụ thể đạt đượcĐiểm tối đaTrường có hàng rào bao quanh, cổng, biển trường theo quy định của điều lệ trường tiểu học. Trường có quy định và các giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh. 1,0Khuôn viên nhà trường sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng, được trang trí sư phạm và gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Trường có sân chơi an toàn, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. 1,0 Nhà trường có...