/8

Tiêu chí đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực (Dự thảo 13)

Upload: VuHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 361|Tải về: 1

Phụ lục 2. ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC(Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số …/HD-BGDĐT ngày……….. của Bộ GD ĐT)Nội dung 1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (tối đa 20 điểm)1.1. Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi h

[Ẩn quảng cáo]