Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TIEU CHI THI DUA THCS

Lượt xem:271|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTrường THCS:.....BẢNG TIÊU CHÍĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THCSNĂM HỌC.....-----------------TTNỘI DUNGTHANG ĐIỂMĐIỂM TrườngCụm CM1 Xây dựng kế hoạch:15 điểm1. Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học: 1.1 - Xây dựng kế hoạch năm, tháng. tuần0-2 điểm 1.2 - Tổ chức thực hiện0-3 điểm2.Triển khai các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành 2.1 - Xây dựng được chương trình hành động 0-4 điểm 2.2 - Tổ chức triển khai thực hiện0-6 điểm2 Công tác quản lý: 20 điểm1. Hồ sơ: Có đủ các loại hồ sơ theo quy định tại Điều lệ trường PT0-5 điểm2. Thông tin:5 điểm- Thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác5 điểm- Nếu báo cáo chậm, hoặc thiếu chính xác 3 lần/ năm học trừ 3 điểm5 điểm3. Kiểm tra nội bộ trường học:- KT toàn diện đủ 1/3 giáo viên và 100% GV được KT chuyên đề, nộp báo cáo kiểm tra...