Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tieu chuan 6 - Kiem dinh chat luong giao duc truong Tieu hoc

Lượt xem:415|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Tiêu chuẩn 6: Nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chí 1: Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. a) Mô tả thực trạng: Nhà trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp và của nhà trường được thành lập vào đầu năm học do Hội nghị CMHS của lớp và của trường bầu ra. Ban đại diện CMHS hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học và Điều lệ Ban đại diện CMHS theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hằng tháng, giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trực tiếp trao đổi thông tin về tình hình học tập của học sinh, hoặc thông qua sổ liên lạc.   Mỗi năm học, nhà trường tổ chức họp Ban đại diện CMHS của...