/2

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 219|Tải về: 1

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC(Căn cứ: Điều 6 - Điều lệ công đoàn Việt Nam)Đoàn viên công đoàn được xét danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” phải đảm bảo cácc tiêu chuẩn sau:- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn quy định tại Điều lệ công đoàn VN. Cụ thể là: 1. Phẩm chất chính trị:- Có tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước - Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của công đoàn, gương mẫu trong các hoạt động- Phát ngôn chuẩn, đúng lúc, đúng chổ trên tinh thần xây dựng tập thể, không bóp méo, hư cấu làm sai lệch chủ trương đường lối, quan điểm lãnh đạo của ngành.2. Tham gia các phong trào: - Hưởng ứng đầy đủ các phong trào, các cuộc vận động do công đoàn tổ chức,...