/2

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 479|Tải về: 1

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC(Căn cứ: Điều 6 - Điều lệ công đoàn Việt Nam)Đoàn viên công đoàn được xét danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” phải đảm bảo cácc tiêu chuẩn sau:- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn quy định tại Điều lệ công đoàn VN. Cụ thể là: 

[Ẩn quảng cáo]