Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/28

Tieu luan an toan lao dong va moi truong cong nghiep

Lượt xem:506|Tải về:11|Số trang:28 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM ----------------------------((------------------------ TIỂU LUẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP Đề tài: XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THIÊU ĐỐT GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN TÚ SINH VIÊN: NGUYỄN THÁI DƯƠNG LỚP: 109040A KHÓA: 010 NĂM HỌC: 2010-2011 Hồ Chí Minh 3-2011PHẦN 1. LỜI MỞ ĐẦU Môi trường sống – cái nôi của nhân loại đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng do con người. Cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường đang từng bước bị hủy diệt là mối quan tâm không chỉ riêng của một quốc gia nào. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của cộng đồng toàn cầu và của Việt Nam nói riêng. Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25/06/1998 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện đường lối chỉ đạo đúng đắn đối với công tác bảo vệ và gìn giữ...