/30

Tieu luan giao duc dao duc cho hoc sinh

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 455|Tải về: 10

TrangA. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài2. Mục đích nghiên cứu3. Đối tượng nghiên cứu4. Nhiệm vụ nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứuB. Phần nội dung Chương I . Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu1.1. Đạo đức- chức năng đạo đức1.2. Vị trí và đặc điểm của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh1.3. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS Chương II . Thực trạng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Hoa Thám.2.1. Tình hình chung2.2. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường trong năm học 2008-2009 Chương III. Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS hjhjh Hoa Thám trong giai đoạn hiện nay3.1. Xây dựng trong nhà trường một môi trường thật tốt để giáo dục cho học sinh 3.2.Nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng...