/2

Tiểu sử các Anh Hùng thiếu niên

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1137|Tải về: 4

Câu chuyện về anh Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của Đội     Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người đội trưởng đầu tiên của Đội, sinh năm 1928, người dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nhà Kim Đồng rất nghèo. Cha bị chết vì nạn phu phen lao dịch của thực

[Ẩn quảng cáo]