/10

tiểu sử tóm tắt

Upload: MinhdiepMi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1001|Tải về: 2

Họ và tên: Lê Thị Hải Yến Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Lan Phương Lớp thực hiện: 11A6 Tiết 90 TIỂU SỬ TÓM TẮT MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: + Nắm được những kiến thức cơ bản về tiểu sử tóm tắt: khái niệm, mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của tiểu sử tóm tắt. Kỹ năng: + Nắm được cách viết một bản tiểu

[Ẩn quảng cáo]