/5

Tiểu sử tóm tắt

Upload: HoaiNinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 795|Tải về: 3

Ngày soạn: 09/03/2010 Ngày dạy: 13/03/2010 Tiết 93: TIỂU SỬ TÓM TẮT Mục đích cần đạt: Giúp học sinh: Nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt. Biết cách viết một văn bản tiểu sử tóm tắt. Có ý thức sưu tầm tài liệu, tra cứu tư liệu và thận

[Ẩn quảng cáo]