/1

Tiểu sử tóm tắt Hà Huy Tập

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 238|Tải về: 0

HÀ HUY TẬP(1906- 1941)(Tóm tắt tiểu sử) Ông sinh ở làng Kim Nặc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình nhà nho nghèo.Năm 1923, tốt nghiệp hạng ưu trường Quốc học Huế. Từ năm 1923 đến đầu năm 1928, ông làm giáo viên tiểu học ở thành phố Nha Trang,giáo viên trường tiểu học Cao Xuân Dục (thành phố Vinh).Sớm trở tham gia cách mạng và là đảng viên của Đảng Tân Việt.Tháng 12 năm 1928 trở thành hội viên của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Tháng 7 năm 1929, ông sang Liên Xô, học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản.Cuối năm 1929, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản toàn liên bang (bôn-sê-vích).Năm 1932, ông tốt nghiệp đại học và trở về Việt Nam. Trên đường về ông bị Pháp bắt và bị trục xuất sang Bỉ, sau đó trở về Trung...