/1

Tiểu sử tóm tắt Hà Huy Tập

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 460|Tải về: 1

HÀ HUY TẬP(1906- 1941)(Tóm tắt tiểu sử) Ông sinh ở làng Kim Nặc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình nhà nho nghèo.Năm 1923, tốt nghiệp hạng ưu trường Quốc học Huế. Từ năm 1923 đến đầu năm 1928, ông làm giáo viên tiểu học ở thành phố Nha Trang,giáo viên trường tiểu học Cao X

[Ẩn quảng cáo]