/1

Tiểu sử tóm tắt Lê Hồng Phong

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2000|Tải về: 18

LÊ HỒNG PHONG(1902-1942)(Tiểu sử tóm tắt)Lê Hồng Phong,tên thật là Lê Văn Dục,sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902, trong một gia đình nghèo thuộc xóm Đông Cửa, thôn Đông Thông, tổng Thông Lạng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.Sớm được giác ngộ tinh thần cách mạng.Tháng 1 năm 1924 được kết nạp vào tổ chức cách mạng Tâm Tâm Xã.Ông là một trong 9 hội viên hạt nhân của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.Hè 1925, ông cùng Lê Hồng Sơn, Lê Quang Đạt được giới thiệu vào học Trường quân sự Hoàng Phố.Một năm sau, ông được cử sang học Trường Không quân Quảng Châu.Tháng 8 năm 1927, ông cùng nhóm thanh niên tình nguyện Việt Nam đang theo học tại Trường Không quân Quảng Châu sang học tiếp tại Trường Không quân Liên Xô.Từ tháng 10 năm 1926 đến tháng 10 năm 1927, ông sang học trường...