Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tiểu sử tóm tắt Nguyễn Huệ

Lượt xem:1538|Tải về:7|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

NGUYỄN HUỆ(1753-1792)Nguyễn Huệ sinh năm 1753,cha là Hồ Phi Phúc,quê quán Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An. Thuở nhỏ Nguyễn Huệ còn có tên là Thơm, sau gọi là Bình. Mùa xuân năm 1771, anh em nhà Tây Sơn (Nguyễn Nhạc,Nguyễn Huệ,Nguyễn Lữ) dựng cờ khởi nghĩa tại ấp Tây Sơn (Bình Định).Từ 1771 đến 1788 nghĩa quân Tây Sơn đã lật đổ được hai tập đoàn phong kiến bảo thủ,phản động là Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và vua Lê-Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài làm chủ đất nước.Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ(Quang Trung) nhân dân ta đã đập tan hai cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của quân Xiêm(1785),quân Thanh (1789).Tháng 12 năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung.Ông đưa ra những chính sách tiến bộ để củng cố và xây dựng đất nước sau một thời gian khủng hoảng và chia cắt kéo dài.Tháng 9 năm 1792 vua Quang...