/1

Tiểu sử tóm tắt Trần Phú

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 603|Tải về: 5

TRẦN PHÚ (1904 - 1931)(Tiểu sử tóm tắt)Sinh ra tại Tuy An(Phú Yên),quê quán Đức Thọ(Hà Tĩnh).Ông lớn lên trong một gia đình trí thức phong kiến,sớm tham gia hoạt động cách mạng.Năm 1925,ông cùng một số người Việt nam yêu nước sáng lập ra tổ chức cách mạng(Hội Phục Việt,Hội Hưng Nam,Việt nam cách mạng Đảng).Năm 1927,ông được Nguyễn Ái Quốc cử đi học ở trường đại học quốc tế Phương Đông(Liên Xô).Tháng 4-1930,ông về nước và được bổ sung vào BCHTW lâm thời của ĐCSVN.Tháng 10-1930,ông chủ trì hội nghị BCHTWĐ lần thứ nhất tại Hương Cảng(TQ) và đề ra Luận cương chính trị của Đảng.Tháng 4-1931,ông bị thực dân Pháp bắt,chúng tra tấn ông rất dã man.Nhưng ông vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản.Ngày 6/9/1931,ông đã hi sinh với câu nói bất hủ “Hãy giữ vững khí tiết chiến đấu”. Trần Phú là vị tổng bí thư đầu tiên của Đảng.Ông được coi là...