/1

Tiểu sử tóm tắt Trần Phú

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 891|Tải về: 6

TRẦN PHÚ (1904 - 1931)(Tiểu sử tóm tắt)Sinh ra tại Tuy An(Phú Yên),quê quán Đức Thọ(Hà Tĩnh).Ông lớn lên trong một gia đình trí thức phong kiến,sớm tham gia hoạt động cách mạng.Năm 1925,ông cùng một số người Việt nam yêu nước sáng lập ra tổ chức cách mạng(Hội Phục Việt,Hội Hưng Nam,Việt nam cách mạn

[Ẩn quảng cáo]