Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TIỂU SỬ VUA BẢO ĐẠI

Lượt xem:379|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Bảo ÐạiNguyễn Tấn LộcBảo Ðại (1913 - 1997)  Niên hiệuBảo ÐạiNăm sanh, năm mất1913-1997Giai đoạn trị vì1925- 1945Miếu hiệu.Tên HúyNguyễn Phúc Thiển, Nguyễn Phúc Vĩnh ThụyHoàng tử Vĩnh Thụy sanh ngày 23 tháng 9 năm Quí Sửu (23-10-1913), khi vua Khải Ðịnh mất thì Hoàng tử Vĩnh Thụy còn đang học ở bên Pháp (từ năm 1922). Toàn quyền Pháp Monguillot ra lệnh thành lập hội đồng phụ chính mới do ông Tôn Thất Hân đứng đầu và đại diện cho chánh phủ Việt Nam để ký với Pháp một hiệp định mới. Theo hiệp định nầy thì Khâm sứ sẽ là chủ tịch hội đồng nội các của Việt Nam, và kể từ dây Triều đình Huế sẽ không còn ngân sách riêng như trước nữa.Ngày 14-11 năm Ất-Sửu, Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy được tôn lên làm vua lấy niên hiệu là Bảo Ðại. Lên ngôi vua xong, Bảo Ðại giao công việc triều chánh cho hội đồng...