/2

TIỂU SỬ VUA BẢO ĐẠI

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 772|Tải về: 3

Bảo ÐạiNguyễn Tấn LộcBảo Ðại (1913 - 1997)  Niên hiệuBảo ÐạiNăm sanh, năm mất1913-1997Giai đoạn trị vì1925- 1945Miếu hiệu.Tên HúyNguyễn Phúc Thiển, Nguyễn Phúc Vĩnh ThụyHoàng tử Vĩnh Thụy sanh ngày 23 tháng 9 năm Quí Sửu (23-10-1913), khi vua Khải Ðịnh mất thì Hoàng tử

[Ẩn quảng cáo]