/4

Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của hàm số

Upload: AuVanChien.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 426|Tải về: 1

Tìm GTLN,GTNN của hàm số A. Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của hàm số Bài toán 1: Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số trên miền các định hay một khoảng. Phương pháp: Tìm tập xác định Tính  Giải phương trình (các điểm tới hạn ) và tính giá trị tại các điểm tới hạn . Lập bảng biến thiên , căn

[Ẩn quảng cáo]