/1

TÌM HIỂU MA TÚY

Upload: HaHo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 512|Tải về: 1

Trường THCS Tân Lập Họ và tên: Phí Thị XuânBÀI DỰ THITÌM HIỂU LUẬT PHÒNG,CHỐNG MA TÚY, LUẬT SỬA ĐỔI,BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCÙA LUẬT PHÒNG,CHỐNG MA TÚY VỀ LĨNH VỰC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI---------------------------------------Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy được quốc hội

[Ẩn quảng cáo]