/1

TÌM HIỂU MA TÚY

Upload: HaHo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 333|Tải về: 0

Trường THCS Tân Lập Họ và tên: Phí Thị XuânBÀI DỰ THITÌM HIỂU LUẬT PHÒNG,CHỐNG MA TÚY, LUẬT SỬA ĐỔI,BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCÙA LUẬT PHÒNG,CHỐNG MA TÚY VỀ LĨNH VỰC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI---------------------------------------Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy được quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua vào ngày,tháng,năm nào?Bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm, nào?* Trả lời: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008. Câu 2: Luật phòng, chống ma túy quy định những hành vi nghiêm cấm nào?* Trả lời: Luật phòng chống ma túy quy định những hành vi nghiêm cấm sau: 1) Trồng cây có chứa chất ma túy. 2) Sản xuất,tàng trữ,vận chuyển,bảo...