/3

TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Upload: DinhChiThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1501|Tải về: 8

TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG(10-3 ÂM LỊCH) I. MỤC TIÊU :-Giúp học sinh biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10-3 âm lịch hằng năm và ý nghĩa của ngày giỗ tổ.-Biết sự tích quả dưa hấu và ý nghĩa của câu chuyện “Từ hai bàn tay”II. HOẠT ĐỘNG LÊN LỚPHĐGIÁO VIÊNHỌC SINH1234Giúp học sinh tổ chức

[Ẩn quảng cáo]