Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Lượt xem:995|Tải về:7|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG(10-3 ÂM LỊCH) I. MỤC TIÊU :-Giúp học sinh biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10-3 âm lịch hằng năm và ý nghĩa của ngày giỗ tổ.-Biết sự tích quả dưa hấu và ý nghĩa của câu chuyện “Từ hai bàn tay”II. HOẠT ĐỘNG LÊN LỚPHĐGIÁO VIÊNHỌC SINH1234Giúp học sinh tổ chức giờ sinh hoạt-GV yêu cầu HSTìm hiểu về ngày dỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch)-Ngày 10-3 âm lịch là ngày gì?-Ai là cha mẹ của vua Hùng?-Đọc câu ca dao tục nữ nói về đạo lí uống nước, nhớ nguồn của dân tộc ta.-Ngày tết, nhân dân ta có tục làm bánh gì?Nghe kể chuyện “Từ hai bàn tay”-GV kể hai lần câu chuyện “Từ hai bàn tay”-GV hướng dẫn HS kể chuyện.-Vì sao Mai An Tiêm được vua nhận làm con nuôi?-Tại sao Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang?-An Tiêm và vợ sống trong đảo...