/3

TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Upload: TuyenNguyenHuu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 445|Tải về: 3

TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10-3 ÂM LỊCH) I. MỤC TIÊU : -Giúp học sinh biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10-3 âm lịch hằng năm và ý nghĩa của ngày giỗ tổ. -Biết sự tích quả dưa hấu và ý nghĩa của câu chuyện “Từ hai bàn tay” II. HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP HĐ GIÁO VIÊN HỌC SINH  1

[Ẩn quảng cáo]